. . . . . . . .
Pochopenie Pralesa v Rumanský Art Centre (v rámci výstavy LM3P)